Praktisk info og Nyheder

Sidste nyt:

Januar 2024: Nyt booking- og betalingssystem

For at optimere administrationen omkring udlejning af husene har Hjemstavnsbyens bestyrelse besluttet at tage et nyt booking- og beta-    lingssystem i brug. Der sker i februar måned.

Det betyder, at de fakturaer (tidl. udsendt som lejekontrakter), der udsendes medio februar, skal betales med betalingskort direkte i systemet. Dermed er der fuld sikkerhed for, at din indbetaling registreres enkelt og korrekt på dit bookingnummer.

Hvordan du skal logge dig på i det nye system, og gennemføre betalingen, får du nærmere orientering om, når du modtager faktura for tildelt hus.

Ansøgninger om hus i 1. halvår af 2024 sker som hidtil via denne hjemmeside. Bestyrelsen lægger derefter bookingen ind i det nye system og udsender en faktura.

Fra 1. juli 2024 ændres bestillingen således, at der skal bookes direkte i det nye program. Det orienteres der grundigt om i juni-udgaven af Klippeøen.

Uanset nyt system vil bestyrelsen fortsat behandle ansøgninger som hidtil: Ansøgere der ikke fik tildelt hus i 2023 går i 2024 forud for dem, der havde hus i 2023

For at opfylde de lovmæssige krav til føring af regnskabet, vi vil senere også tage et digitalt regnskabssystem i brug.

Med de nye systemer vil vi være på forkant med situationen samtidig med, at vi er af den overbevisning, at den mindre administrative belastning i forbindelse med udlejningen af husene, fortsat giver mulighed for at få frivillige til at gøre et stykke arbejde i Byens bestyrelse.

 

Januar 2024: Ændringer i administrationen

I januar måned sker der ændring i opgavefordelingen. Vores administrator, Hans-Jørn Green, har hidtil haft ansvaret for hele administrationen, herunder lejekontrakter og regnskab, samt drift og vedligehold af Byen.

Det er nu ændret således at bestyrelsen, v/formand Jørgen Dam, frem over forestår udlejning og -faktura, medens regnskabet føres af den nyvalgte kasserer, Knud Sonne Løvgreen.

Administrator forestår fortsat drift og vedligehold af Byen, i samarbejde med inspektør Lene Smidt.

 

November 2023: Nybygning af hus 1 og 2 er udsat til 2024/25

Vi har i Klippeøen orienteret om planen om at nedrive de to ældse huse fra 1954, hus 1 og 2, og opføre to tidsvarende huse.

Det var hensigten at arbejdet skulle udføres i perioden november 2023 - marts 2024. Da vi sidst i november 2023 fortsat ikke har modtaget myndighedernes godkendelse, er det besluttet at udsætte starten på byggeriet til november 2024.

Ansøgning om leje af hus i Hjemstavnsbyen                            

Ansøgning om hus til sæson 2024 kan foretages i perioden 1. - 31. januar.

Ansøgning: Gå ind på Ansøgning under fane Udlejning.

Af hensyn til behandling af de mange ansøgninger beder vi om, at alle felter i skemaet udfyldes. For at kunne afsende din ansøgning skal du, som noget nyt, acceptere Hjemstavnsbyens leje- og betalingsvilkår, jf. ledeteksten.

Husenes indretning fremgår under fane Feriehusene.

Ansøgningerne behandles de første dage i februar og vi forventer at ansøgere om hus har fået svar, eller afslag, senest medio februar 2024. 

Nyt: Der udsendes ikke længere lejekontrakter. Som følge heraf skal der ikke tilbagesendes accept. I stedet udsendes en faktura, der tillige er bekræftelse på lejeaftalen. På fakturaen er anført sidste betalingsdato og en anvisning på hvordan betaler ved at gå ind i det nye booking- og betalingssystem.

En mere detaljeret orientering kan ses i Klippeøen nr. 6, dec. 2023 side xx-xx (sidetal følger)

De der ikke har IT udstyr sender fortsat ansøgning med post til:  

       Hjemstavnsbyen Svaneke, Jørgen Dam, Hillerødvejen 9, 3480 Fredensborg.

Senere ansøgninger

Ansøgning om hus på et senere tidspunkt sker på samme måde som nævnt ovenfor. Under fane Kalender fremgår det hvilke huse der er ledige, i hvilke uger -  man kan således ansøge om et konkret hus. Disse ansøgninger behandles fortløbende og man vil derfor få tilsendt faktura (bekræftelse) løbet af få dage.

 

Udlejning

Udlejningsugen går fra lørdag kl. 14.00 til lørdag kl. 10.00.

Hvis du ankommer senere end kl.16.00 på første lejedag sendes meddelelse om ankomstdato og tidspunkt senest 1 uge før ankomst. Gå ind på fane Udlejning og Ankomstmelding.

 

Nyt fra 2023.

Leje af linned

For dem der måtte ønske det (ex. lejere uden bil), er der truffet aftale med Svaneke Vandrerhjem, Reberbanevej 9, Svaneke, at man i rimeligt omfang kan leje sengelinned der. Tlf. 5649 6242. Pris 110,00 kr. pr. sæt (dec. 2022).

Opmærksomheden henledes på at aftale om leje, afhentning, betaling og tilbagelevering af linned er Hjemstavnsbyen uvedkommende.


Adressen:
Hjemstavnsbyen Svaneke
Søndergade 35.  3740 Svaneke

Breddegrad: 55.1272268.  Længdegrad: 15.1503199.

       


Se vejret her: https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2612078/Svaneke

Nyttige links

Hjemstavnsforeninger:
Bornholm 1942
Hillerød og omegn
Roskilde og omegn
Fyn 1982
Jylland