Praktisk info og Nyheder

Hjemstavnsbyen i en Corona-tid                           

Trods Corona-ens indtog i Danmark og det meste af verden i begyndelsen af 2020, har Byen i haft den bedste sæson nogensinde, for så vidt angår udlejning af husene.

Så vidt vides er ingen af gæsterne smittet med covid-19 under opholdet. Det skyldes ikke mindst en ekstra indsats fra både Byens inspektør, Lene Smidt, og dens mange feriegæster. Der er blevet sprittet grundigt af i både husene, og i de fælles baderum.

Vi håber på, at verden snart må blive 'normal' igen, og at de kommende vaccinationer mod covid-19 må gøre sin virkning, omend det ikke sker fra dag ét. Derfor ser vi med fortrøstning frem til at kunne byde vore gæster velkommen til en ny sæson, der starter den 1. maj 2021. Bornholms fantastiske natur ligger og venter på jer.

Bestilling af hus til sæson 2021 kan ske fra 1. januar. Det gøres nemmest ved at gå ind på bestillingsblanketten under fanen Udlejning. Af hensyn til behandling af de mange ansøgninger beder vi om, at alle felter i skemaet udfyldes. Besvarelse af ansøgningen sendes så vidt muligt pr. mail.

Ny forretningsfører 

Efter mere end 16 år som forretningsfører for Byen har Carlo Holm valgt at træde tilbage og hellige sig formandposten i Hjemstavnsforeningen i København. På et møde i repræsentantskabet den 3. december 2020 er undertegnede valgt som ny forretningsfører, efter at have været med i arbejdsudvalget (bestyrelsen) i et år. Jeg er født og opvokset i Rønne, og er medlem i Bornholmerforeningen i Hillerød, hvor jeg er næstformand i bestyrelsen.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med arbejdsudvalget (bestyrelsen) og inspektøren.

Med venlig hilsen

Hans-Jørn Green

forretningsfører

 

              Spørgsmål og bestilling af huse efter 1. januar 2021

                  Henvendelse til Birthe Nørregård Sørensen mobil 3025 4223, eller mail: bornhjemstavn@mail.tele.dk

                 

                  Spørgsmål og bestilling af huse, efter 1. juni 2021

                  Henvendelse til Georg Mogensen mobil 2667 0836

                  Træffes bedst mellem kl. 17 og 19.


Fortsættes herunder:


Adressen:
Hjemstavnsbyen Svaneke
Søndergade 35.  3740 Svaneke

Breddegrad: 55.1272268.  Længdegrad: 15.1503199.

       


Bestillingerne om leje af hus til sæson 2021 skal på hjemmesiden sendes efter 1. januar 2021. Gå ind på fane Bestil under Udlejning. Vi behandler ansøgningerne efter 1. februar 2021, og giver derefter besked.

Ved bestilling på hjemmesiden: Vær opmærsom på at udfylde formular korrekt, også spam filter sidst på siden. Marker først den blå cirkel, løs opgaven, marker og  send.

For at kunne leje hus skal kontigentet til din bornholmske Hjemstavnsforening for 2021 være betalt rettidigt.

 

Den tilsendte lejekontrakt skal underskrives og returneres til Hans-Jørn Green. Scan den som pdf-fil og send til:    adm@hjemstavnsbyen.dk   snarest og senest 10 dage efter modtagelse. Kan evt. sendes pr. post til den adresse der er anført i Velkomstskrivelsen.

.

 

Husk at sende meddelelse om ankomstdato og -tidspunkt. Gå ind på fane Ankomstmelding under Udlejning


Udlejningen går fra lørdag til lørdag .         

 

 

Nyheder: 

  • Der blev i 2020 monteret  nye TV-antenner på alle huse. Der er antennestik og forstærker indlagt i stuen. Medbring selv TV-apparat og antenneledning. 
  • Hus 15 er i vinter/forår 2021 under ombygning med nyt bad og køkken.


Se vejret her: http://www.dmi.dk/vejr/til-lands/byvejr/by/vis/DK/3740

Nyttige links

Hjemstavnsforeninger:
Bornholm 1942
Hillerød og omegn
Roskilde og omegn
Fyn 1982
Jylland