Brugen af husene

Regler og brug af husene:

Der må kun bo det antal personer der er sengepladser til.

 

Afregning af strømforbrug, bade- og vaskemønter, skal betales til inspektøren. Fra maj 2021 forventer vi at kunne modtage betaling via MobilePay.

Som lejer har du ansvaret for og er forpligtiget til at sørge for, at huset er rengjort efter endt lejemål.
Rengøring kan evt. bestilles i god tid hos inspektøren.
Såfremt rengøringen ikke er tilfredsstillende, vil du blive opkrævet betaling for den ekstra rengøring, enten direkte til inspektøren
eller eftersendt regning med et gebyr på 50,00kr.

Møbler og madrasser må ikke bruges udendørs, der er møbler på terrasserne til udendørs brug.
Telte må ikke slås op på området.

Rygning er forbudt i alle huse. Hvis du ryger inde i huset, må du påregne ekstra rengøring.

Du må ikke parkere motoriserede køretøjer ved huset. Cykler henvises til overdækket cykelparkering ved service bygning.

Tøjtørring skal foregå ved overdækket tørreplads foran vaske og stryge rum.

Husdyr må ikke medtages i husene, gælder også for gæster. Registrede førerhunde, med skriftelig tilladelse fra arbejdsudvalget er tilladt.
Iøvrigt skal hunde føres i snor.

Ankomst lørdage kl. 14:00 og afrejse kl. 10:00. Husk at sende Ankomstmelding (se under fane Udlejning) senest 1 uge før ankomst.