Brugen af husene

Regler for brug af husene:

Der må kun bo det antal personer der er sengepladser til.

Afregning af strømforbrug, bade- og vaskemønter, betales ved MobilePay, eller kontant til inspektøren.

Som lejer har du ansvaret for og er forpligtiget til at sørge for, at huset er rengjort efter endt lejemål.
Rengøring kan evt. bestilles i god tid hos inspektøren.
Såfremt rengøringen ikke er tilfredsstillende, vil du blive opkrævet betaling for den ekstra rengøring, enten direkte til inspektøren eller eftersendt regning med et gebyr på 50,00kr.

Affald skal sorteres efter gældende regler (se opslag). Ny sortering i flere fraktioner forventes iværksat fra eftersommer 2022.

Møbler og madrasser må ikke bruges udendørs. Der findes møbler på terrasserne til udendørs brug.


Telte må ikke slås op på området.

Rygning er forbudt i alle huse. 

Biler må ikke parkeres ved huset -  skal parkeres på P-pladsen. Cykler henvises til overdækket cykelparkering ved fælleshuset.

Tøjtørring skal foregå ved overdækket tørreplads foran vaske- og strygerum.

Husdyr må ikke medtages i husene, gælder også for gæster. Registrede førerhunde, med skriftelig tilladelse fra bestyrelsen er tilladt.
Iøvrigt skal hunde føres i snor.

Ankomst lørdage kl. 14.00 og afrejse senest kl. 10.00.  Ved ankomst senere end kl. 16.00 sendes Ankomstmelding (se under fane Udlejning) senest 1 uge før ankomst.